Polityka prywatności

W związku z obowiązywaniem Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych obowiązuje poniższa Polityka Prywatności.

 

1. Co zawiera Polityka prywatności

Zasady zapisywania i uzyskiwania dostępu do danych na Urządzeniach Użytkowników korzystających ze Strony internetowej do celów świadczenia usług drogą elektroniczną przez Administratora oraz zasady gromadzenia i przetwarzania danych osobowych Użytkowników, które zostały podane przez nich osobiście i dobrowolnie za pośrednictwem narzędzi dostępnych na Stronie internetowej.

Wszystkie dane osobowe są gromadzone, przechowywane i przetwarzane przez stronę zgodnie z przepisami. Udostępnienie danych osobowych jest dobrowolne, przy czym podanie adresu poczty elektronicznej oraz imienia użytkownika jest niezbędne dla skorzystania z usługi formularza kontaktowego.

 

2. Administrator Ochrony Danych

Administratorem Strony internetowej oraz Administratorem Danych (dalej Administrator) jest firma LOOK LIKE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, prowadząca działalność pod adresem: Bohaterów Warszawy 17/14, 43-300 Bielsko-Biała, o nadanym numerze identyfikacji podatkowej NIP: 5472222934, REGON: 388094233, KRS: 0000882071.

 

3. Rodzaje plików Cookies

 • Cookies wewnętrzne – pliki zamieszczane i odczytywane z Urządzenia Użytkownika przez system teleinformatyczny Strony internetowej.
 • Cookies zewnętrzne – pliki zamieszczane i odczytywane z Urządzenia Użytkownika przez systemy teleinformatyczne Serwisów zewnętrznych.
 • Cookies sesyjne – pliki tymczasowe, które przechowywane są do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania.
 • Cookies trwałe – pliki przechowywane przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez użytkownika.

 

4. Bezpieczeństwo składowania danych

 • Mechanizmy składowania i odczytu plików Cookie – Mechanizmy składowania, odczytu i wymiany danych pomiędzy Plikami Cookies zapisywanymi na Urządzeniu Użytkownika a Stroną internetową są realizowane poprzez mechanizmy przeglądarek internetowych i nie pozwalają na pobieranie innych danych z Urządzenia Użytkownika lub danych innych witryn internetowych, które odwiedzał Użytkownik.
 • Cookie wewnętrzne – zastosowane przez Administratora pliki Cookie są bezpieczne dla Urządzeń Użytkowników i nie zawierają skryptów, treści lub informacji mogących zagrażać bezpieczeństwu danych osobowych lub bezpieczeństwu Urządzenia z którego korzysta Użytkownik.
 • Cookie zewnętrzne – Administrator dokonuje wszelkich możliwych działań w celu weryfikacji i doboru partnerów serwisu w kontekście bezpieczeństwa Użytkowników. Administrator do współpracy dobiera znanych, dużych partnerów o globalnym zaufaniu społecznym. Nie posiada on jednak pełnej kontroli nad zawartością plików Cookie pochodzących od zewnętrznych partnerów.
 • Kontrola plików Cookie:
  • Użytkownik może w dowolnym momencie, samodzielnie zmienić ustawienia dotyczące zapisywania, usuwania oraz dostępu do danych zapisanych plików Cookies przez każdą witrynę internetową,
  • Użytkownik może w dowolnym momencie usunąć wszelkie zapisane do tej pory pliki Cookie korzystając z narzędzi Urządzenia Użytkownika.

 

5. Cele do których wykorzystywane są pliki Cookie

Korzystamy z plików cookies w celach:

 1. dostosowania zawartości Strony internetowej do preferencji użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze Strony internetowej,
 2. badania ruchu na stronach internetowych Strony internetowej,
 3. dostarczania użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań,
 4. utrzymania sesji Użytkownika po zalogowaniu, dzięki czemu Użytkownik nie musi na każdej podstronie ponownie wpisywać loginu i hasła;
 5. wykorzystania funkcji serwisów społecznościowych do promocji Strony internetowej lub – na podstawie zgody Użytkownika, którego dane dotyczą.

 

6. Cele przetwarzania danych osobowych

Dane osobowe są gromadzone, przechowywane i wykorzystywane za zgodą osób, których dotyczą, zgodnie z prawem i z zachowaniem należytych procedur oraz w sposób gwarantujący ich bezpieczeństwo. Dane osobowe są przetwarzane wyłącznie w celu odpowiedzi na kontakt realizowany przy użyciu danych kontaktowych Administratora, co stanowi prawnie uzasadniony interes Administratora na art. 6 ust.1 litera f RODO. 

Dane o Użytkownikach gromadzone anonimowo i automatycznie są przetwarzane w jednym z następujących celów:

 • prowadzenie statystyk,
 • re-marketing,
 • zapewnienia prawnie uzasadnionego interesu Administratora.

 

7. Pliki Cookies Serwisów zewnętrznych

Administrator na Stronie internetowej wykorzystuje skrypty javascript i komponenty webowe partnerów, którzy mogą umieszczać własne pliki cookies na Urządzeniu Użytkownika. Pamiętaj, że w ustawieniach swojej przeglądarki możesz sam decydować o dozwolonych plikach cookies jakie mogą być używane przez poszczególne witryny internetowe. Poniżej znajduje się lista partnerów lub ich usług zaimplementowanych na Stronie internetowej, mogących umieszczać pliki cookies:

 • Google,
 • Facebook.

Usługi świadczone przez podmioty trzecie są poza kontrolą Administratora. Podmioty te mogą w każdej chwili zmienić swoje warunki świadczenia usług, polityki prywatności, cel przetwarzania danych oraz sposób wykorzystywania plików cookie.

 

8. Rodzaje gromadzonych danych

Strona internetowa gromadzi dane o Użytkownikach. Część danych jest gromadzona automatycznie i anonimowo, a część danych to dane osobowe podane dobrowolnie przez Użytkowników w trakcie zapisywania się do poszczególnych usług oferowanych przez Stronę internetową.

Anonimowe dane gromadzone automatycznie:

 • adres IP,
 • typ przeglądarki,
 • rozdzielczość ekranu,
 • przybliżona lokalizacja,
 • otwierane podstrony serwisu,
 • czas spędzony na odpowiedniej podstronie serwisu,
 • rodzaj systemu operacyjnego,
 • adres poprzedniej podstrony,
 • adres strony odsyłającej,
 • język przeglądarki,
 • prędkość łącza internetowego,
 • dostawca usług internetowych.

Dane gromadzone podczas rejestracji:

 • adres e-mail,
 • numer telefonu,
 • imię,
 • województwo,
 • miejscowość,
 • ulica.

Dane gromadzone podczas zapisu do usługi Newsletter:

 • adres e-mail,
 • imię,
 • adres IP.

 

9. Dostęp do danych osobowych przez podmioty trzecie

Administrator danych nie przekazuje (nie sprzedaje i w żaden sposób nie użycza) zgromadzonych danych osobowych użytkowników osobom trzecim. Administrator może powierzyć innemu podmiotowi, w drodze umowy zawartej na piśmie, przetwarzanie danych bez zmiany wskazanego powyżej celu ich przetwarzania.

 

10. Sposób przetwarzania danych osobowych

Dane osobowe podane dobrowolnie nie będą przekazywane poza Unię Europejską ani nie będą odsprzedawane podmiotom trzecim.

 

11. Podstawy prawne przetwarzania danych osobowych

Strona internetowa gromadzi i przetwarza dane Użytkowników na podstawie:

 • art. 6 ust. 1 lit. a tj. osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów,
 • art. 6 ust. 1 lit. b przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy,
 • art. 6 ust. 1 lit. f przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią.

 

12. Okres przetwarzania danych osobowych

Dane osobowe podane dobrowolnie przez Użytkowników:

Co do zasady wskazane dane osobowe są przechowywane wyłącznie przez okres świadczenia Usługi w ramach Strony internetowej przez Administratora. Są one usuwane lub anonimizowane w okresie do 30 dni od chwili zakończenia świadczenia usług (np. usunięcie zarejestrowanego konta użytkownika, wypisanie z listy Newsletter, itp.), chyba że dalsze przetwarzanie wynika z zabezpieczenia prawnie uzasadnionych celów dalszego przetwarzania tych danych przez Administratora.

Dane anonimowe (bez danych osobowych) gromadzone automatycznie:

Anonimowe dane statystyczne, niestanowiące danych osobowych, są przechowywane przez Administratora w celu prowadzenia statystyk serwisu przez czas nieoznaczony.

 

13. Prawa Użytkowników związane z przetwarzaniem danych osobowych

Zgodnie z RODO przysługuje Państwu:

 • prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii,
 • prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych, jeśli są błędne lub nieaktualne, a także prawo do ich usunięcia, w sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie następuje w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa lub w ramach sprawowania władzy publicznej;
 • prawo do ograniczenia lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych,
 • prawo do wniesienia skargi do Prezes UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

 

14 Kontakt do Administratora

Z Administratorem można skontaktować się w jeden z poniższych sposobów:

 • Połączenie telefoniczne – +48 451 151 578
 • Formularz kontaktowy – dostępny pod adresem: looklike.pl/kontakt

 

15. Wymagania Strony internetowej

 • Ograniczenie zapisu i dostępu do plików Cookie na Urządzeniu Użytkownika może spowodować nieprawidłowe działanie niektórych funkcji Strony internetowej.
 • Administrator nie ponosi żadnej odpowiedzialności za nieprawidłowo działające funkcje Strony internetowej w przypadku gdy Użytkownik ograniczy w jakikolwiek sposób możliwość zapisywania i odczytu plików Cookie.

 

16. Linki zewnętrzne

Na Stronie internetowej – artykułach, postach, wpisach czy komentarzach Użytkowników mogą znajdować się odnośniki do witryn zewnętrznych, z którymi Właściciel Strony internetowej nie współpracuje. Linki te oraz strony lub pliki pod nimi wskazane mogą być niebezpieczne dla Twojego Urządzenia lub stanowić zagrożenie bezpieczeństwa Twoich danych. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za zawartość znajdującą się poza Stroną internetową.

 

17. Zmiany w Polityce Prywatności

Administrator zastrzega sobie prawo do dowolnej zmiany niniejszej Polityki Prywatności bez konieczności informowania o tym Użytkowników w zakresie stosowania i wykorzystywania danych anonimowych lub stosowania plików Cookie. Wprowadzone zmiany wchodzą w życie z chwilą ich publikacji.

Agencja Digital Marketingu

Tworzymy strategie
Budujemy marki
Wspieramy sprzedaż

LOOK LIKE sp. z o.o.

Bohaterów Warszawy 17
43-300 Bielsko-Biała

NIP: PL5472222934
KRS: 0000882071

Godziny otwarcia:
pon.-pt. 9.00-16.30