Strategia Marki

Strategia marki

Wiemy, że dobrze zaplanowane działania przynoszą najlepsze efekty. Dlatego tak wiele uwagi poświęcamy tworzeniu strategii marketingowych. Opracowujemy i wdrażamy kompleksowe strategie digital marketingowe zarówno dla nowych jak i działających już firm.

Co oferujemy?

1. Analiza sytuacji:

 • zbadamy postrzeganie Twojej marki na zewnątrz
 • określimy jej miejsce na tle konkurencji
 • zdefiniujemy słabe i mocne strony
 • określimy USP marki

2. Określenie celów:

 • określimy cel strategiczny działań
 • zdefiniujemy cele operacyjne

3. Zdefiniowanie strategii:

 • określimy nadrzędne założenia komunikacyjne w odniesieniu do celów
 • opiszemy i sklasyfikujemy buyer persony Twojej marki
 • stworzymy big idea dla działań komunikacyjnych i promocyjnych

4. Określenie taktyki działania:

 • w oparciu o założenia strategiczne dobierzemy kanały komunikacji
 • zaplanujemy działania w poszczególnych kanałach
 • dobierzemy KPI dla każdej z kampanii

5. Uruchomienie kampanii:

 • uruchomimy i poprowadzimy kampanie zgodnie z założeniami

6. Analiza działań i ich efektów:

 • będziemy na bieżąco analizować i optymalizować kampanie w celu realizacji przyjętych założeń
 • w dogodny dla Ciebie sposób będziemy raportować efekty i planować kolejne działania zgodnie z przyjętym harmonogramem
×